på mnr. 80, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 80. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340628
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 80. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019