på mnr. 76, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 76, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
Slettet i begynnelsen av 1800-tallet, og grunnen underlagt mnr. 78 (se https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660324)