på mnr. 143, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ind paa Gaden, mnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064210
Tingsvitne 1782: mnr. 155. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 145. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/50/
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 143. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
Ikke nevnt i ft. 1865

Gaten ble kalt Olsmedbakken fra 1780-årene