på mnr. 28, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Utskilt fra Reknes
Takst 1767, 1774: mnr. 33
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 30. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
Ft. 1801: Myhren, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
Bygningene ble revet 1801/02 og gjenoppbygd. Se også under Hovedgata