på mnr. 88 A, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 88 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380230

Huset lå omtrent i vestenden av senere Storgata 49