på bnr. 2, Sekkenes, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Veøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Sekkenes, bnr. 2, Sekkenes. Skyld: 3 mark 33 øre
Fra 1964: gnr. 103, bnr. 2