i Leirgrovvik, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bolsøy kommune (s.d.)

Matrikkel
Gnr. 31

Skrivemåter
Leirgrovvik (vedtatt av kartverket 15.4.2005)
Leirgrovvika (avslått av kartverket 15.4.2005)