i Krubba, Molde

Øst for elva og inne i Østre Røysa (benevnelsene Krubba og Røysa ble delvis brukt om hverandre)