på mnr. 10, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
Ft. 1801: Rechnes Røysen, mnr. 10, øde. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/27/
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
Senere Storgata 7 (Alexandra Hotell). https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109013