på fhv. mnr. 40, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Collin-nr. 86
Takst 1767, 1784: mnr. 40
Revet og slettet 1784

I nærheten av Grova, trolig på samme grunn som senere mnr. 33