på mnr. 130, innpå Gata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 132. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 130, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340638
Takst 1807: Indenfor Broen, mnr. 130. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063028