på mnr. 118, Krubba, Molde

Matrikkel
Mt. 1764: Røysene
Takst 1767: Paa Røysene, mnr. 136
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 119. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
Ft. 1801: Paa Røysen, mnr. 118
Takst 1807: paa Røysen, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 118

Stedsnavnene Krubba og Røysa ble delvis brukt om hverandre
Huset lå der Romsdalsgata senere ble anlagt øst for elva