på Nedre kirkegård, Molde

Opprinnelig kalt Molde nye kirkegård, innviet 20.3.1884
Senere utvidet mot nord, se Øvre kirkegård