på mnr. 73, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
1776: hageplass. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660323
Ft. 1801: Kirkebakken, mnr. 73, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
Takst 1807: Kierkebakken, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
Kart 1913: Gamle Kirkebakke

Huset stod omtrent i norddelen av senere Storgata 35