på mnr. 87, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 87. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 87. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340630
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 87, Molde Skolehuus. Taksert til 300 daler og eid av byens innbyggere. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021
Ft. 1910: Hovedgate, mnr. 87, «Molde kaffestue». https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01036747001536

Tomten lå omtrent mellom senere Storgata 41 C og 47