på Romsdal amtssykehus, Molde

Matrikkel
Ft. 1910: mnr. 4 (se også under Reknesrøysan). https://www.digitalarkivet.no/gf01036747000207
Fra 1937: Julsundvegen 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109007

Fra 1919 kalt Møre fylkessykehus
Fra 1935 kalt Møre og Romsdal fylkessykehus
Nedlagt 1960 ved opprettelsen av Fylkessjukehuset i Molde (se der)