på Kleive kirkegård øst, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Bolsøy kommune (s.d.)