på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
Skatt 1789: Rechnes-Røysen, mnr. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
Ft. 1801: Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616
Takst 1807: Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
Huset ble slettet fra branntakstprotokollen i januar 1809
Ft. 1865: Reknæsrøisen, mnr. 5 (Reknæs Pleiestiftelse). https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380020