på mnr. 176, Reknesrøysan, Molde

Matrikkel
Trolig utskilt fra mnr. 6
Takst 1807: Rechnes Røysen, mnr. 176. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
Slettet før 1900