på Myran, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 427, bnr. 1