på fhv. mnr. 40, Grova, Molde

Matrikkel
Takst 1767, 1784: mnr. 40
Revet og slettet 1784

Trolig på samme grunn som senere mnr. 33