på mnr. 186, Olsmedbakken, Molde

Bakken gikk litt lenger nord før bybrannen i 1916