på mnr. 86, Haugan, Molde

Matrikkel
Mt. 1764: Ud paa Gaden
Takst 1767: Hougene, mnr. 100
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 86. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 86. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340630
Takst 1807: paa Marken, mnr. 86. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
Slettet før 1865