på Gjertrud Vinters grunn, Molde

Matrikkel
Opprinnelig utskilt fra Reknes gård
I 1765 ble en del av denne grunnen utskilt (senere mnr. 82)
I 1779 og 1782 ble resten utskilt (senere mnr. 83)