på mnr. 76, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Trolig utskilt fra Elen Davidsdotters grunn
Takst 1767: Kirke bakken, mnr. 87. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
Takst 1787: Kirke Bakken, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064046
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 76. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 76, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
Slettet i begynnelsen av 1800-tallet, og grunnen underlagt mnr. 78 (se https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660324)