på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Rechnes-Røysen, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
Ft. 1801: Rechnes Røysen, mnr. 3, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340615
Huset var borte i 1807
Senere Friervegen 2. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109006
Senere gnr. 24, bnr. 544, Julsundvegen 3 (se også mnr. 7)