i Lagegården, Molde

Matrikkel
Trolig senere mnr. 151 B i Østre Schultzhagen, omtrent der Strandgata 13 og Olsmedbakken 6 E senere ble bygd