på mnr. 33, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 34. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
Kart 1913: mnr. 33 A

Huset stod omtrent i krysset mellom senere Storgata og Myrabakken