i Røbekk kirke, Molde

I Bolsøy kommune til 1.1.1964

Formelt Bolsøy kirke