på mnr. 52 C, Hovedgata, Molde

Grunnen ble tidligere benevnt utpå Gata, og i 1801 Schultzhagen (vestre)