på Fuglsetneset, Molde

Egentlig husmannsplasser under Fuglset i Bolsøy (s.d.), men regnet til byen frem til kanselliresolusjon 26.7.1794. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064014, https://www.digitalarkivet.no/as10081807064010
Også kalt Fuglsetbøen og Moldegjerdet