på Sjøly, Baret, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Nord-Aukra kommune

Gnr. 134, bnr. 10

Hyttetomt