på Elen Davidsdotters grunn, Molde

Utskilt fra Reknes gård
Også kalt Lisbet Davidsdotters grunn (1738), Elen Davids grunn (1742) og Davids-Elen-grunnen
Mnr. 75, (76 og) 77 ble utskilt herfra