på mnr. 230, Bjertelibakken, Molde

Matrikkel
Ft. 1885: mnr. 230, Nye fattighus
Ft. 1900: mnr. 230 (fattighus)

Før 1881 lå fattighuset på mnr. 39