på Bolsøy aldersheim, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bolsøy kommune (s.d.)

Fra 1997 het institusjonen Røbekk omsorgssenter