Sivil tilhørighet
Før 1964: (Nord-)Aukra kommune (s.d.)

Matrikkel
Gnr. 135, bnr. 1