på Gullneset, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 427, bnr. 2

Også kalt Neset