i Olsmedbakken, Molde

Gata fikk nok navn etter smed Ola Mikalsson Aune. Han og familien bodde på mnr. 137 fra 1768/69.
Ifølge Leo Oterhals' bok Folket ved fjorden (1990) har Olsmedbakken navn etter «Ole Olsen smed som bodde ved den gamle bygrinda øverst i bakken. Hans enke Berethe Johnsdatter er nevnt i byens pantebok i 1794.» Dette er nok en sammenblanding av smed Ola Olsson Honnstad, som bodde på Moldegjerdet, og skipstømmermann Ola Olsson Kavli, som bodde øverst i Olsmedbakken. Dette er igjen basert på overlærer J. A. Schneiders misforståelse i en fotnote til kjøpmann T. J. Owrens «Optegnelser om Molde» (Trondhjemske samlinger, 1902).

Skrivemåter
Ols-Smed Bakken, 1788 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 61 b, https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630005)
Olssmed-Bachen, 1794 (Molde pantebok 1748–1823, s. 408, https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207)
Ole Smeds Bakken, 1796/97 (Molde pantebok 1748–1823, s. 437, https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610221)
Olsmed Bakken (Molde branntakst 1807, fol. 27 b, mnr. 137, https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031)

Etter bybrannen i 1916 ble gateløpet lagt litt lenger sør