på mnr. 97, Bakken, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Ft. 1801: Haugene, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340632
Takst 1807: Weiten, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
Ft. 1865: Veiten, mnr. 97

Huset lå omtrent der Spolertbakken 1 C senere ble bygd