på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde

Matrikkel
Tingsvitne 1784: mnr. 196. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
Skatt 1789: Moldnesset, mnr. 181. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/

Egentlig husmannsplass under Fuglset (i Bolsøy), men regnet til byen frem til kanselliresolusjon 26.7.1794. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064014
Også kalt Fuglsetbøen og Moldegjerdet