på mnr. 99, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 100. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Ft. 1801: Haugene, mnr. 99. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340632
Takst 1807: Veiten, mnr. 99. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
Ft. 1865: Veiten, mnr. 99. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380266

Huset lå ovenfor senere Gotfred Lies park (der Romsdalsgata ble anlagt)
Gaten nord–sør ble kalt Stokkelandsgangen etter familien Stokkeland (s.d.), som bodde i huset på midten av 1800-tallet