på Glomstua omsorgssenter og sjukeheim, Molde

Tidligere kalt Molde sjukeheim (s.d.)