i Meldal kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune