på Dalsbø, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1924: Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 11