på Moldeneset, Molde

Sivil tilhørighet
Til 1.1.1964: Bolsøy kommune, men hørte i praksis til byen

Skrivemåter
Moldegårdneset (godkjent av kartverket 1984)
     Moldnesset (mt. 1762, 1764; ft. 1801)
     Mold-nesset (takst 1767)
     Molde-Gaards-Næsset (1786, Veøy mini. 1765–99, s. 307)

Husmannsplasser under Moldegård (s.d. under Bolsøy)