på Øy, Melhus

Matrikkel
1950: gnr. 1, Øie

Skrivemåter
Øy (godkjent av kartverket 1967, anbefalt form)
Øye (godkjent av kartverket 1.7.1964)