på Moldegård, Molde

Sivil tilhørighet (våningshusene på hovedbruket)
Før 1964 i Bolsøy kommune, men hørte allerede til byen i praksis

Matrikkel (våningshusene på hovedbruket)
Ft. 1801: Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
Kart 1897: Moldegaard, mnr. 184
1950: gnr. 25, Moldegård, bnr. 1, Moldegård. Skyld: 8 mark 97 øre