på Løkken Verk, Meldal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Malmgruve og tettsted