på mnr. 221, Bjertelibakken, Molde

Gaten het senere Parkvegen