på mnr. 98, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 96. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340631
Takst 1807: Weiten, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
Se https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660333