i 1. rode, Molde

1804: fra Moldegjerdet til Reknes gårds hus