i Molde

Sivil tilhørighet
1604: ladested, på grunn fra gårdene Molde(gård) og Reknes (Romsdal lensregnskap 1604–05)
Fra 1742: kjøpstad (by)

Geistlig tilhørighet
Se Molde kirke