i Øver-Eggi, Lom prestegard

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Senere gnr. 70, bnr. 29

Skrivemåter
Øver-Eggje (godkjent av kartverket 1981, anbefalt form)
Eggi (godkjent av kartverket 1979)